J.B. TOTSÅS
UTMARKSSERVICE

Produkter:

*Hytteservice, takmåking, transport/frakt av utstyr/personer, diverse "vaktmestertjenester".

*Brøyting -I området Skjelbred-Støvika. Veier og gårdsplasser. Strøing utføres også.
*Skogsarbeid, tynning, rydding. Manuelt arbeid.
*Grus; fyllmasser, veggrus, strøsand og støypsand. Tilkjøring og grusing.
*Leiekjøring, på snøskuter i Nordli, transport og frakt av utstyr og personer, motorisert eller manuelt.
*Guiding, jakt, fiske, tur.
*Bjørkved av Li-bjørk , storsekk (1.200l), småsekk (60l) og stranger
*Sagtømmer -i grove dimensjoner. Hugges etter bestilling
*Sagtømmer-produkter
- Villmarkspanel Li-Gran
- Grov Villmarksplank, 2-3" tykk Li-gran, 30-80 cm bred , Perfekt for å lage benker ol
- Har i tillegg noe uhøvla bordkledning (3/4") av Li-Gran
*Utleie av prøveskilt og bilde prosjektor med lerret.
*Utleie av biltransporthenger, bilhenger, båthenger, båt, båtmotor, snøskuter, bobil og bil
-post@totsaas.no
Hovedsiden