Vinter i Sørsetra

Et vinteropphold i Sørsetra byr på en skikkelig villmarksopplevelse.

Snøforholdene varierer sterkt fra år til år, men jevnt over er det relativt mye snø fra midten av desember til april.

På vinteren er det oppkjørt skiløype fra setra til skoggrensa opp mot Brandsfjellet i tilegg til at det er løype over Laksjøen til nærmeste faste bosetting.

Vinterjakt på rype og harejakt er våre mest etterspurte aktiviteter vinterstid.

Snorefangst etter rype er et annet alternativ.

 

Men også isfiske og skiturer er attraktivt.
Det kqan også på det sterkeste anbefales å kite på Laksjøen,
ev. ta med seg kiten opp på høyfjellet.

I tilegg kan stillheten og eventuelle vinterstormer være en opplevelse i seg selv.

I Sørsetra v il du uansett på vinteren få oppleve hvordan det er å leve relativt isolert fra "sivilisasjonen".

Andre aktiviteter og produkter vi kan tilby.