Vår i Sørsetra

Våren er ei fin tid for den som er glad i ro og fred og å lytte til naturens egne lyder.

Såfremt isforholdene er gode kan isfiske på Laksjøen by på spennende opplevelser.

Snøforholdene for skigåing holder seg i normale år til mai.

Hvis du er villig til å gå på fots 20 min.
opp fra setra kan du finne gode skiforhold
opp mot Brandsfjellet også i mai, til og med i juni noen år.

Forøvrig kan et våropphold i Sørsetra by på andre opplevelser også.

Sporing etter en del dyrearter kan gi fine opplevelser, f.eks elg, rev, bjørn mv.

Slutten av april, begynnelsen av mai, er også tid for spilling blant orrfugl og storfugl. Er du heldig kan du få se tiurleik på nærhold.

For den aktive som kanskje er interessert i å kombinere et opphold i Sørsetra med noe "riktig nyttig" kan vi tilby muligheter for vedhogst (Libjørk).

Og er du blant dem som er interessert i mineraler, geologi eller kanskje smykkeproduksjon, finnes en av Norges største kjente forekomster av thulitt en halv dagsmarsj fra Sørsetra

Andre aktiviteter og produkter vi kan tilby.