Priser

Priser for leie av Sørsetra varierer gjennom året.
Vi tar forbehold om noen endringer som kan oppstå.

Prisene gjelder for maks antall 6 personer (inkl barn). For flere personer, kommer ett tilegg på kr 180,- pr døgn/pers.
Båt med motor og rett til garnfiske på en del av Laksjøen er inklusiv i prisene , ev garn kan leies.
Fiske i deler av Storelva inngår også i prisen.

Badstutønne står fritt til disposisjon for leietakere.
Lavvo på setervollen og Skispor kan også ordnes inklusiv i leien hvis dette avtales i god tid.

Enkelte perioder leies ut kun med faste datoer.
Øvrige perioder kan leietaker bestemme datoer selv.

Hvis ikke annet avtales starter leiedøgnet kl. 1600 og slutter kl. 1200.

I utgangspunktet skal leietaker forlate setra i den forfatning han finner den i.
Mot avtale kan vasking leies.

Priser:

Faste perioder;
09. - 14. september: Kr. 5.800,-
14. - 19. september: Kr. 5.500,-
19. - 24. september: Kr. 5.400,-
01. - 06. oktober : Kr. 5.400,-

Palmehelga (fredag-onsdag): kr 5.400,-
Påskehelga (Onsdag - 2. påskedag): kr 5.800,-

Priser for ordinære fiskekort , jaktkort
og leie av eksklusivt jaktterreng
kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Leietakere som ønsker å jakte eller fiske må løse sportsfiskekort og/eller jaktkort.

Fiske og jakt-kort kjøpes på Statoil i Nordli sentrum

Vinterferie minimum 5 dager; Kr. 4.800,-

Spesialhelger:
- Flyktningerennshelga min 3 dager (torsdag-søndag eller fredag-mandag), Kr 3.100,-
-Pe-Torsahelga min 3 dager (torsdag-søndag) kr 3.300,-

Langweekend (torsdag-søndag eller fredag-mandag) Kr 2.950,-.

Bensin til båtmotor betales etter bruk, kr 20,-pr l ferdig bland.
Ekstra båt med motor kan leies for kr 200,-,-/døgn

Badstue inngår i utleien av setra, hvis andre enn leietakere av
Sørsetra vil leie badstutønna, så koster dette kr 500,- pr døgn.

Leietakere har i utganspunket sengeklær selv.
Hvis ønskelig ordne vi sengeklær for kr 60,- per pers.

Øvrige Perioder leies Sørsetra ut for Kr. 850,-/døgn ved leie av 5 døgn eller mer.
Priser for eventuell vasking; 650,-
(normal opprydding/fliing er likevel en selvfølge at utføres).
Vi gjør oppmerksom om at ankomstveien er bomvei.
Leietakere av Sørsetra må betale 1 stk bomavgift pr bil pr opphold.
Lavvo kan settes opp på setervollen for fri bruk av leietakere av Sørsetra, men da må dette avtales på forhånd.
Leie av ValkyrieBo (enkel tømrehytte på setertunet) kr 450,- pr døgn, ev kr 180,- pr pers ved leie av Sørsetra. Snøskuter kan leies, fra kr 1.250,- pr dag.
Hele setervollen, arenaen, inkl grillplasser/hus, utedo, benker, BjønnHove, ValkyrieBo mm kan leies ut til enkeltstående arrangement. Pris ved forespørsel. Badstamp (Inntil 7 pers). Leie pr dag ferdig oppvarmet sommer kr 1.450,-. Ferdig oppvarmet vinter kr 1.950
Sørsetra tilbyr servering i BjønnHove (på setervollen) ved forespørsel. Egen catering-meny fra LiVerten. Skjenkeløyve med alle rettigheter. Frokost/mat for selvhushold kan ordnes på forhånd ved forespørsel.

For booking/bestilling/mer informasjon, ta kontakt med Jan Bjørnar
(janb@totsaas.no eller 95102287)

Oppdatert 08.03.2017