Høst i Sørsetra

Høsten er den tiden på året at etterspørselen etter Sørsetra er størst.
Dette skyldes enkelt og greit jakta.

Sørsetra er et meget godt
utganspunkt for jegere.

Det er ca 20 min. gange fra setra til Nordli statsallmenning (østre Brandsfjell) hvor rypejakta er svært etterspurt. Vi kan være behjelpelig med å ordne jaktkort på dette området.

I tilegg favner Storliåsen småviltområde seg rundet Sørsetra med sine vel 40.000 mål.
Dette terrenget kan tilby rype, skogsfugl og harejakt. Vi kan også være behjelpelig med å ordne jakt på dette terrenget også.
I september leies terrenget ut eksklusivt.

Ett annet moment som gjør Sørsetra spesielt attraktiv på høsten er at det i utleieprisen inngår båt, 5 garn og rett til garnfiske på en begrenset del av Laksjøen. I slutten av september/begynnelsen av oktober kan en på gytegrunnene for røye få svært mye fisk.

For den som er interessert i andre av naturens herligheter kan også Sørsetra tilby svært godt multeterreng, i tillegg til gode områder for sopp.

Andre aktiviteter og produkter vi kan tilby.