Andre Aktiviteter?

På forespørsel kan vi under rette omstendigheter tilby flere typer aktiviteter og produkter 
til våre leietakere av Sørsetra;

 *Laksefiske. Guida laksefiske med roer, ev. fra land. Namsen, Sanddøla og Bjøra.

 *Guida tur til Sanddøla Canyon, Sisselfossen og Båsdalen.

 *Guida fisking på Laksjøen, Murusjøen, Kvesjøen, i Sanddøla samt andre steder. Sportsfiske og garnfiske.

 *Småviltjakt, privat terreng for utleie; Storliåsen. Ev. guida jakt, bl.a beverjakt i april.

 *Snøskutertransport til Kviltjønna og andre fiskeløyper.

 *Utleie av elvekajakk, seilbåt, seilbrett, sykler, fiskeutstyr, ski, skiseil, kite og båter med motor.

 I tillegg kan vi hjelpe til med å formidle andre aktiviteter som blir tilbydd av andre aktører her i Lierne

For mer informasjon, ta kontakt